Homogjenizues mikseri emulsifikues i shkallës laboratorike

  • Homogjenizues mikseri emulsifikues i shkallës laboratorike

    Homogjenizues mikseri emulsifikues i shkallës laboratorike

    Ky homogjenizues mikser emulsifikues me vakum me përmasa të vogla në shkallë laboratori është projektuar posaçërisht për teste në grupe të vogla ose përdorim prodhimi me strukturën e tij inteligjente dhe avantazhet e efikasitetit të lartë, kryesisht për përdorim laboratorik dhe prodhimin e grupeve të vogla.

    Kjo makinë emulsifikimi me vakum përfshin rezervuarin e përzierjes homogjenizuese emulsifikuese, sistemin vakum, sistemin ngritës dhe sistemin e kontrollit elektrik.