Kartoni për kozmetikë automatike të serisë TM-120

  • Kartoni për kozmetikë automatike të serisë TM-120

    Kartoni për kozmetikë automatike të serisë TM-120

    Kjo makinë paketimi me kartona shishe kryesisht përfshin tetë pjesë: mekanizëm për klasifikimin e shisheve, mekanizëm automatik të shtrirjes së shisheve, pjesë të zinxhirit të shisheve në shishe, mekanizëm të thithjes së kartonit, mekanizëm shtytës, mekanizëm të ruajtjes së kartonit, mekanizëm të formës së kartonit dhe mekanizmit të daljes.